naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start  >  Voorstelling van de groep

Voorstelling van de groep

  

Afspraken maakt u bij voorkeur op de site www.DoktersKwatrecht.be  

 

De praktijk van Huisartsen Kwatrecht met dr. Deprost & dr. Venneman bestaat sinds 1983.

Sinds 1/10/2019 werkt Dr. Tali Rahoens als derde arts in de praktijk.

De artsen zijn altijd bereikbaar op het gewone praktijknummer 09 369 98 98. Ook buiten  de raadplegingen wordt u doorverbonden met een van de artsen (via dit zelfde telefoonnummer).

 

U kan dit ook telefonisch vragen: bij voorkeur voor 10u als het voor dezelfde dag gewenst is, bij voorkeur tussen 13.15 en 13.45 wanneer het voor een latere datum is. 

U kan ook een afspraak vragen via e-mail op info@deprost.be en wanneer u dit per mail vraagt doet u dit best minstens twee dagen voordien.

Wij vragen bij voorkeur niet te bellen tijdens de spreekuren, tenzij bij dringende oproepen.

 

Wij werken steeds volgens de wettelijke tarieven. Als dat voor u nodig is, kan de mutualiteit de raadplegingen betalen en betaalt u enkel het remgeld (= overdag 1 tot 6 euro, naargelang uw statuut).

 

Al de  artsen werken voltijds als huisarts en buiten de raadplegingen in het kabinet zijn zij meestal op huisbezoek. Dr Deprost en Dr Venneman zijn erkende bijgeschoolde geaccrediteerde huisartsen. Dr. Dhont is een gediplomeerd arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde (HAIO: HuisArts In Opleiding). Dit gebeurt o.a. door dagelijks overleg in de praktijk (en enkele malen per maand met de universitaire diensten)

 

Voor uitslagen belt u best tussen 13.15 u en 13.45 u.

Voor een volledige bespreking van een uitslag (bijvoorbeeld wanneer u meer dan één cijfer opvraagt) komt u best naar de raadpleging; lange telefoons zijn onduidelijk en verstoren de consultaties van anderen.

De medische uitslagen worden verwerkt in medische software jaarlijks gehomologeerd door het ministerie van Volksgezondheid. In principe mag geen uitslag over gewone mail verstuurd worden (tussen specialist en huisarts gaat dit via beveiligde, geëncrypteerde communicatie die versleuteld is en enkel door medische software en de juiste codes kan ontcijferd worden); wanneer u  een uitslag op papier wenst komt u best even langs.

 

Aan te raden preventieve onderzoeken:

-preventief stoelgangsonderzoek tegen darmkanker: vanaf 50 jaar.

-uitstrijkjes (vrouwen) vanaf 25 jaar; elke 2-3 jaar, liefst na afspraak

-cholesterol, bloedtest: iedereen die zijn cholesterol nog niet kent (vanaf 25-30 jaar), 1x, indien behandeling vereist of toename van risico's op hart-en vaatziekten (bv groter lichaamsgewicht): tot 1x/jaar (vanaf een streefcijfer bekomen is, voordien zelfs nog vaker).

-bespreking van al uw risicofactoren, ' preventief  gesprek en onderzoek': jaarlijks aan te raden op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak.

  
Lokatie van de praktijk: Brusselsesteenweg 232, Wetteren

Lokatie van de praktijk: Brusselsesteenweg 232, Wetteren


 

Tijdens een deel van de raadplegingen werken wij gelijktijdig in twee kabinetten met gemeenschappelijke hoofdingang en wachtzaal. De drie artsen houden de medische dossiers gemeenschappelijk bij en kunnen elkaars werk dus opvolgen. U behoudt  de vrije keuze van arts.

 

Wij werken samen met de wachtdienst Wetteren-Wichelen, met als nummer:

09 366 09 66 (24u op 24 , 7 dagen op 7).  Op dit nummer wordt u doorverbonden met de huisarts van wacht, elke 24u iemand anders van deze 2 gemeenten. Onze praktijk verricht jaarlijks ongeveer 36 wachten op 365 in dit gebied. Nationaal nummer voor de huisartsenwachtdienst: tel. 1733. op 6/12/ 2019 geldt dit nummer voor de wachtdienst. U komt dan in een regionale telefooncentrale. Van vrijdagavond tot maandagochtend is er een wachtdienst in samenwerking met 7 gemeenten; overdag bemannen zij de huisartsenwachtpost in campus ASZ Wetteren (Wegvoeringsstraat 73). 's nachts heeft de wachtdienst (vrijdagavond-maandagochtend) enkel een arts die huisbezoeken doet en kan u daar niet terecht, ook niet van maandagochtend tot vrijdagavond op weekdagen.

 

Onze chronische patiënten krijgen na afspraak meestal een geschreven thuisdossier, zodat de arts van wacht kan rekening houden met de voorgeschiedenis.  U kan dit ook zelf aanvragen. Dit geldt ook voor MFC Sint-Lodewijk en Home Diepenbroek, waar wij aangewezen huisarts resp.medische coordinator van zijn ( http://www.sintlodewijk.be/ )

 

Voor andere gemeenten in de omgeving, geven we hierbij het nummer van de huisarts met wachtdienst:

  • Melle en Destelbergen 09 236 50 00,
  • Oosterzele 09 298 14 18
  • Lede 053 80 91 91
  • Laarne 09 365 09 01
  • Merelbeke 09 231 33 11

Apotheker van wacht: zie http://www.apotheek.be  (tik uw postcode in)  of bel 0903 99 000

 

Erkende huisartsenpraktijk. Voertaal NL    /     Consultations M.G.; on parle français /    G.M. English spoken / M.G. Hablamos Espanol (Dr Deprost) / M.G. si parla Italiano (Dr.Venneman) /  Praktisyen. Onlar Turkce konus (Dr.Dhont).

Visitekaartje

Huisartsen Kwatrecht

Hoofdspecialisatie:
Algemene geneeskunde

Praktijklocatie

Huisartsen Kwatrecht. Dokters Deprost , Venneman, Rahoens
Brusselsesteenweg 232
9230 Wetteren (Kwatrecht)

tel.:  09 369 98 98
fax:  09 368 16 70

Openingsuren van het secretariaat:

07.30- 19.30u.

 

Neem liefst een afspraak voor kleine ingrepen, cardiograms (ecg) , longtesten(spirometrie), uitstrijkjes, verzekerings-dossiers, bevriezen van wratjes, dieetbegeleiding

( Wij zijn opgeleid als Pronokal begeleider).

 

Tijdens de Corona Epidemie is beschermingsmateriaal aanwezig in de wachtzaal.  De raadplegingen gaan door, mits voldoende afstand houden. Wie koorts heeft of hoest, mag niet naar de wachtzaal komen, maar moet telefoneren. Op zaterdag zijn er geen afspraken. Wij werken samen met het triagecentrum voor mensen met hoest of koorts: huisartsenwachtpost, Kliniekgebouw Sint-Jozef, Kliniekstraat 29, Gentbrugge. Wachtdienst bij afwezigheid: tel.1733.

 

Bij vakanties van een deel van de artsen, kan u altijd terecht bij 1 van de resterende artsen (praktijk nooit gesloten, behalve op wettelijke feestdagen en een aantal zaterdagen). De dagen van afwezigheid van artsen zijn zichtbaar na inloggen op de site www.DoktersKwatrecht.be .

 

 

U kunt tijdens de vakantieperioden (bvb na 19u, woensdag na 13u en op zaterdagen) ook terecht bij de tweede vervanger s:

 

dr.Vandemeulebroecke (Noordlaan 47) 

tel. 09 369 12 18 

Andere dagen: contacteer de wachtdienst op het nummer 09/366 09 66 (voor andere gemeenten zie middenkolom onder 'meer weten').

 

GRATIS vaccins klem (tetanus) op maandag 14u: Jaarlijks in augustus-september, na mailafspraak (info@deprost.be).

Ook in elke raadpleging mogelijk. Zie ook document daarover.

 


Toegang:  Buiten de vrije raadplegingen bereikbaar na telefonische afspraak.
Parking vlakbij

Vertegenwoordigers farmaca na afspraak, door henzelf ingeschreven in de e-agenda: https://www.introlution.be/SignIn.aspx?culture=nl-BE 

(gebruik riziv nr van dr deprost voor alle artsen). Niet in schoolvakanties.

 

Vertegenwoordigers medisch materiaal enkel na telefonische afspraak.

 

Bij stroomtekort (bij pannes in de straat of door het afschakelplan van de overheid), werken wij gewoon door op eigen noodstroom. Binnenshuis zal alle telefonie en elektronica wel werken, maar hou ermee rekening dat verbindingen tussen u en ons (buitenshuis, "ergens op straat")) kunnen onderbroken zijn op zo'n momenten. (wij ontvangen en verwerken mails simultaan via Proximus en Telenet) 

 


zie plan

Deze site vervangt geen medische consultatie