naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start  >  Aide

Aide

1 - Technische vereisten:

 • Browser: U kunt docvadis openen met om het even welke browser: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Safari…
 • Om de video's (Flash-animatie) te bekijken, hebt u het gratis Macromedia-programma "Flash Player" nodig.  U kunt het downloaden op het volgende adres: www.macromedia.com
 • Geluidskaart

_________________________________________________________________
Indien u de persoonlijke site van uw arts hebt bezocht, ga naar punt 2.

Indien u de site van een ziekenhuisdienst, een groepspraktijk, een medische dienst... hebt bezocht, waar meerdere personen worden voorgesteld, ga naar punt 3.
_________________________________________________________________

2- Inhoud van de site:

De structuur van de site ziet er als volgt uit:

- Startpagina

 • Bovenaan rechts in deze pagina vindt u de naam van uw arts, zijn voornaam en zijn specialisme. U kunt ook zijn curriculum, tariefovereenkomst en pasfoto bekijken.
 • Midden in de pagina vindt u de consultatiekalender van uw arts. Een legende bij deze kalender vermeldt in voorkomend geval het type raadpleging (vrij, na afspraak, huisbezoek) en de plaats van raadpleging. U kunt boven de kalender een afwezigheidsbericht van uw arts en de duur van zijn afwezigheid vinden.
 • Onder de raadplegingskalender vindt u mogelijk een blokje "Focus op..." wanneer documenten online werden geplaatst. Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".
 • Rechtsonder op de pagina vindt u de praktijklocatie(s) van uw arts. U vindt ook een toegangsplan voor de praktijklocatie(s). Om dit te bekijken, klikt u op "Kaart weergeven".
 • Onder de praktijklocatie(s) van uw arts, nog steeds rechts op de startpagina vindt u een blokje "Arts met wachtdienst en in noodgeval" Om er naartoe te gaan, klikt u op de bijhorende link. In voorkomend geval vindt u er ook andere informatieblokjes die door uw arts online werden geplaatst (deze blokjes vindt u overal op de pagina's van de site).

- Rubrieken

Indien de site documenten bevat, worden deze ingedeeld in rubrieken en subrubrieken. U kunt deze vanaf de startpagina bereiken.

 • Wanneer u op een rubriek klikt (bijvoorbeeld Mijn medische gids, Mijn preventiegids, Mijn praktische tips of Mijn administratieve gids) hebt u toegang tot de lijst subrubrieken en de overeenstemmende documenten. Indien de documenten over verschillende pagina's verspreid zijn, worden deze aangehaald met nummers onderaan elke pagina. Om toegang te krijgen tot de volgende pagina's klikt u op het overeenkomstige cijfer.
 • Indien u rechtstreeks naar een subrubriek wilt, gaat u met uw cursor over een rubriek: er verschijnt een lijst beschikbare subrubrieken. Klik vervolgens op de subrubriek die u interesseert. U kunt vervolgens naar de documentenlijst in deze subrubriek gaan. Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".

- Alle pagina's van de site

 • In de bovenste helft van alle pagina's van uw site vindt u een printerpictogram: hiermee kunt u de betrokken pagina afdrukken als u erop klikt. Naast dit pictogram kunt u ook de grootte van de weergegeven tekst regelen als u klikt op –A om de tekstgrootte te verkleinen of op A+ om de tekstgrootte te vergroten.
 • Onderaan elke pagina hebt u rechtstreeks toegang tot de startpagina en (in voorkomend geval) de verschillende rubrieken van de site. Bovendien hebt u - nog steeds onderaan elke pagina - de mogelijkheid misbruik te melden, naar het siteplan te gaan of de wettelijke bepalingen en hulp te lezen als u op de overeenkomstige koppelingen klikt.
 • U kunt een opzoeking op de site uitvoeren. Hiervoor tikt u een of meerdere zoekwoorden in het zoekveld bovenaan rechts van elke pagina van de site in en klikt u op OK. De documenten met de gezochte woorden worden dan weergegeven.  Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".

3- Inhoud van de site van een ziekenhuisdienst, een groepspraktijk, een medische dienst enz.

De structuur van de site ziet er als volgt uit:

- Startpagina

 • Bovenaan rechts op deze pagina vindt u de naam van de medische groep en zijn belangrijkste medische specialisme. Mogelijk vindt u er ook bijkomende informatie over deze medische groep.
 • In het midden van de pagina kunt u een voorstelling van de medische groep en de lijst van de verschillende leden van de medische groep vinden, samen met hun naam, voornaam en functie. Indien u op de naam van een van de leden klikt, wordt u naar een pagina gebracht waar zijn activiteit wordt beschreven; indien dit lid raadplegingen houdt, kunt u ook zijn kalender bekijken.
 • Onder de lijst van de leden van de medische groep, kunt u ook een blokje "Focus op..." vinden indien er documenten online werden geplaatst. Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".
 • Rechts op de pagina vindt u de praktijklocatie van de medische groep. U kunt er ook een plan voor de praktijklocatie vinden. Om dit te bekijken, klikt u op "Kaart weergeven".
 • Onder de praktijkplaats van uw arts, nog steeds op het rechter gedeelte van de startpagina, vindt u een blokje "Arts met wachtdienst en in noodgeval". Om er naartoe te gaan, klikt u op de bijhorende koppeling. In voorkomend geval vindt u er ook andere informatieblokjes die door uw arts online werden geplaatst (deze blokjes vindt u overal op de pagina's van de site).

- Rubrieken

Indien de site documenten bevat, worden deze ingedeeld in rubrieken en subrubrieken. U kunt deze vanaf de startpagina bereiken.

 • Indien u op een rubriek klikt (bijvoorbeeld Onze medische gids, Onze preventiegids, Onze praktische tips of Onze administratieve gids) krijgt u toegang tot de lijst subrubrieken en de overeenkomstige documenten. Indien de documenten over verschillende pagina's verspreid zijn, worden deze aangehaald met nummers onderaan elke pagina. Om toegang te krijgen tot de volgende pagina's klikt u op het overeenkomstige cijfer.
 • Indien u rechtstreeks naar een subrubriek wilt, gaat u met uw cursor over een rubriek: er verschijnt een lijst beschikbare subrubrieken. Klik vervolgens op de subrubriek die u interesseert. U kunt vervolgens naar de documentenlijst in deze subrubriek gaan. Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".

- Alle pagina's van de site

 • In de bovenste helft van alle pagina's van uw site vindt u een printerpictogram: hiermee kunt u de betrokken pagina afdrukken als u erop klikt. Naast dit pictogram kunt u ook de grootte van de weergegeven tekst regelen als u klikt op –A om de tekstgrootte te verkleinen of op A+ om de tekstgrootte te vergroten.
 • Onderaan elke pagina hebt u rechtstreeks toegang tot de startpagina en (in voorkomend geval) de verschillende rubrieken van de site. Bovendien hebt u - nog steeds onderaan elke pagina - de mogelijkheid misbruik te melden, naar het siteplan te gaan of de wettelijke bepalingen en hulp te lezen als u op de overeenkomstige koppelingen klikt.
 • U kunt een opzoeking op de site uitvoeren. Hiervoor tikt u een of meerdere zoekwoorden in het zoekveld bovenaan rechts van elke pagina van de site in en klikt u op OK. De documentenmet de gezochte woorden worden dan weergegeven.  Om naar de volledige inhoud van deze documenten te gaan, klikt u op hun titel of op het bijhorende pictogram of op de koppeling "Meer lezen".

Visitekaartje

Huisartsen Kwatrecht

Hoofdspecialisatie:
Algemene geneeskunde

Deze site vervangt geen medische consultatie