naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom op onze site

In onze groepspraktijk werken we met 3 huisartsen.

We  trachten zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden te hanteren binnen de uitvoering van de geneeskunde zonder hierdoor onze eigenheid als huisarts te verliezen.

We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking voor u een meerwaarde kan betekenen door een ruimere beschikbaarheid in de tijd, uitbreiding van het zorgaanbod en het verzekeren van een goede continuïteit.

 

U kiest zelf welke arts u consulteert. Als zijn of haar agenda volzet is, helpt de andere collega u met evenveel toewijding verder. Dankzij regelmatige overlegmomenten en de patientendossiers die voor alle artsen beschikbaar zijn, kunt u zonder probleem bij elk van ons terecht.   

 

Sinds kort kan u er ook terecht voor diabeteseducatie, dieet, rookstop- en loopbaanbegeleiding.

Klik in de lijst op de naam van onze medewerkers voor meer info

Lijst met de groepsleden

 • Dokter Rita Verhelst


  Specialiteit: Algemene geneeskunde
 • Dokter Hannah Vens


  Specialiteit: Algemene geneeskunde
 • Dokter Jonathan Van Bergen


  Specialiteit: Algemene geneeskunde
 • Mevr. Ann Steenackers


  Specialiteit: Jobcoach, Studiekeuzebegeleider, Kern Talentenanalyst.
 • Mevr. Britt Van de Voorde


  Specialiteit: dietiste, specialiteit Fodmap dieet, diabeteseducator en rookstopbegeleiding
 • Mevr. Sevim Bekir


  Specialiteit: dietiste, diabeteseducator
 • Mevr. Katleen Cools


  Specialiteit: Verpleegkundige, diabeteseducator, wondzorg
 • PRAKTIJKINFO

  Patiëntenstop:

  Om U te kunnen blijven helpen op een kwalitietsvolle manier,  zijn we genoodzaakt tijdelijk een patiëntenstop in te voeren. Vanaf september 2018 worden  er  geen nieuwe patienten meer aangenomen.

  Hebt u vragen hierover dan kan U contact opnemen met ons telesecretariaat , zie contactgegevens op deze website. 

  Alvast bedankt voor uw begrip. 

   

  Raadpleging bij de dokter

  Wij werken uitsluitend op afspraak. Op deze manier willen we de wachttijden voor u beperken.

  Afspraken kan U maken:

  • Via website: http://verhelst-vens.docvadis.be.,  24u/24u
  • Via telefoon: 03/828.15.23. van 8u tot 19u , via  optie  1  in het keuzemenu .

  Staat de online agenda vol geboekt, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren.
  Wij houden altijd plaatsen vrij voor acute oproepen.

   

  Gelieve tijdig uw afspraak telefonisch  te annuleren als U niet kan komen.

   

  Wij voorzien voor elke consultatie een kwartier.Indien U met 2 of meer personen op raadpleging wenst te komen, vragen wij u om meerdere afspraken te maken.Voor bijzondere onderzoeken (bijv. preoperatief onderzoek, ECG, verzekeringsonderzoek, spirometrie...) of een uitgebreider gesprek is meer tijd nodig. Gelieve in dat geval steeds telefonisch contact op te nemen met een van de artsen, bij voorkeur  tijdens het belmoment

   

  De dokter aan huis:

  In de praktijkruimte beschikken wij over de meest ideale omstandigheden om u te onderzoeken en te behandelen. Daarom vragen wij u om zoveel mogelijk in de praktijk op consultatie te komen. 

   

  Huisbezoeken dienen telefonisch aangevraagd te worden vóór 9 u 's morgens via optie 1 in het keuzemenu. Zij worden afgelegd door de arts die op dat moment beschikbaar is.

   

  Telefonische bereikbaarheid:

  BELANGRIJK:

  Om onze raadplegingen met u en uw medepatiënten niet te verstoren, voorzien we elke dag 3 belmomenten:

  tussen 8u en 8.30u, tussen 13u en 13.30u en tussen 16u en 16.30u  

  Tijdens het belmoment zijn we telefonisch te bereiken via optie 2 in het keuzemenu.

   

  Bij grote drukte hoort u een wachtmuziekje. Blijf aan de lijn. We doen onze uiterste best om uw oproep zo snel mogelijk te beantwoorden. Gelieve het daarom bij korte vragen te houden. Voor een uitgebreide bespreking kunt u best een afspraak maken. 

   

  Attesten en formulieren

  Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

   

  Voorschriften

  Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Voor elke aandoening zijn er regelmatig controles nodig. Wij geven U het aantal voorschriften mee dat U nodig hebt tot aan het eerstvolgende noodzakelijke controleonderzoek. Gelieve zelf na te kijken of U nog voldoende medicatie hebt zodat U tijdig een afspraak kan maken voor uw volgend bezoek.

   

  Uw Elektronisch Medisch Dossier

  Door middel van het EMD (elektronisch medisch dossier) kunnen medische gegevens op eenvoudige manier uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De medische informatie die wordt uitgewisseld  beperkt zich tot strikt noodzakelijke gegevens . 

  Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig, het zogenaamde 'informed consent'. Wij registreren dit bij het openen of verlengen van uw GMD (globaal medisch dossier). Indien u bezwaar hebt tegen het doorgeven van gegevens , gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

  Verlenging van uw GMD gebeurt automatisch via de mutualiteit bij het eerste contact in een nieuw kalenderjaar in onze praktijk. 

   

  Elektronisch getuigschrift.

  Wij werken met het elektronisch getuigschrift wat betekent dat terugbetaling op uw rekening gebeurt zonder dat u een papieren getuigschrift aan de ziekenkas dient te bezorgen.

   

  Tevens willen we u vragen , voor  uw en onze veiligheid  zoveel mogelijk elektronisch te betalen. 

  Dit  kan  via onze Bancontactterminal of via betaalapp op de smartphone.

  Wij hanteren de conventietarieven.

  Gewone Raadpleging: 27 €

  Avondraadpleging 31 €

  Huisbezoek: 40 €

   

  Goed om weten:

  Via www.mijn gezondheid.belgie.be kan u met uw ID kaart of met de  its me functie op uw smartphone uw persoonlijke gezondheidsgegevens opzoeken, zoals data van vaccinaties, bevolkingsonderzoek en nog veel meer.

   

   

   

   

   

   

   

Visitekaartje

Dr. Verhelst, Dr. Vens, Dr. Van Bergen

Hoofdspecialisatie:
Algemene geneeskunde

Praktijklocatie

Dr. Verhelst, Dr Vens, Dr. Van Bergen
Gillis Verdonckstraat 1
2610 Wilrijk

tel.:  03 828 15 23
fax:  050 55 91 59

Toegang:  De praktijk is toegankelijk voor rolwagens, kinderwagens en mindermobiele personen.

 

 

Wanneer u naar ons belt, hoort u een keuzemenu. U kiest 

 

optie 1 om afspraken te maken of te annuleren via het secretariaat, elke werkdag van 8u tot 19 u. 

 

optie 2 voor andere  vragen.

Wenst u ons zelf te  spreken, bel dan steeds tijdens een belmoment , deze zijn:  

van 8u tot 8.30u,

van 13u tot 13.30u

van 16u tot16.30u.

Om de raadpleging niet te storen wordt u buiten deze uren doorgeschakeld naar de secretaresse. Zij kan geen medische vragen beantwoorden maar kan ze aan ons doorgeven in een nota zo u dit wenst.

 

 

 
WACHTDIENST

 


 Weekend-, brug- en feestdagen:

 

   Wachtpost Zuid,

   Goede Tijdstraat 140, 

   2660 Hoboken

   03/828.09.09

   https://wachtpostzuid.be

 

 Weekdagen van 19u tot 7u:

 

    Inwoners van Wilrijk: 03/821.40.40

    Voor Andere regio's: 0900 10512

   neem eerst contact met eigen huisarts

   

 AFWEZIGHEDEN

 

Dr. van Bergen: 14/2/2020 

Dr; van Bergen: 24 tem 28/2 /2020 (krokusverlof)

 

Dr. Vens: 23/3 tem 27/3/2020

 

Dr. Verhelst: 6/4 tem 10/4/2020 (Paasvakantie) 

Dr; Van Bergen: 14/4 tem 17/4/2020 (Paasvakantie)

 

Dr. Verhelst: 8/6 tem 12/6/2020

 

Dr. Verhelst: 13/7 tem 17/7/2020

 

Dr. Vens: 3/8 tem 21/8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BELANGRIJK!

 

BRENG STEEDS UW IDENTITEITSKAART MEE! 

Voor kinderen een kids ID of, indien U hierover niet beschikt, een ISI kaart.

Zonder ID gegevens kunnen we uw medisch dossier niet raadplegen en u bijgevolg niet naar behoren behandelen.  
Deze site vervangt geen medische consultatie