naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom op mijn webstek

 

HUISREGELS:

 

Consultaties en bloedafnames kunnen  plaatsvinden na telefonische aanvraag of via de online-agenda.

Consultaties worden best zo snel mogelijk aangevraagd: je hebt dan de meeste kans op een niet te laat uur. Je kan ons ’s morgens telefonisch bereiken vanaf 07u00 en dit tot 19u00 (woensdag tot 13u00), de online-agenda is 24/24 u beschikbaar (www.afspraken.be).

 

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch aangevraagd worden.

 

Consultaties: 

Gelieve steeds uw identiteitskaart (eID, kids-ID, ISI+) mee naar de consultatie te brengen.

 

Bloedafnames :

Ze gebeuren 's morgens van dinsdag t.e.m. vrijdag, dus niet op maandag. Denk eraan: je moet minstens 8 uur nuchter zijn en je moet uw elektronische identiteitskaart (eID) meebrengen!

Door de afspraakregeling is een wachttijd bij de bloedafnames zo goed als onbestaande maar moet deze wel op tijd aangevraagd worden: best een tweetal weken voor de gewenste datum (ivm afspraken bij specialisten of om eigen medicatie te vernieuwen).

 

Huisbezoeken :

Wij vragen u om, indien mogelijk, op consultatie naar de praktijk te komen. De zorg hier is praktischer en handiger dan aan huis omwille van de beschikbaarheid van alle medisch materiaal.  Indien u niet kan komen dienen huisbezoeken aangevraagd  te worden voor  13 uur om ingelast te kunnen worden in de namiddagronde. Belt u na 13 uur dan is het niet gegarandeerd dat dit bezoek door mij wordt uitgevoerd maar dan wel door de wachtdokter van het Huisartsenteam St-Job die u dan telefonisch wordt doorgegeven. 

Op woensdag zijn er enkel consultaties in de praktijk tot 13 uur, de huisbezoeken gebeuren die dag sowieso door de wachtdokter.                                    

 

Voor medische inlichtingen (aanvragen van labo-resultaten, informatie rond medicatie,..)  kan je best telefoneren tijdens de uren dat ik op mijn praktijk aanwezig ben, dwz. 

 

Maandag     : 12u00 - 13u00 / 18u00 - 19u00

Dinsdag       : 09u00 - 10u00 / 18u00 - 19u00   

Woensdag   : 09u00 - 10u00      

Donderdag  : 09u00 - 10u00 / 18u00 - 19u00   

Vrijdag          : 09u00 - 10u00 / 18u00 - 19u00   

 

deze uren tellen ook voor het afhalen van attesten, het binnenbrengen van labostalen  ed

 

Aangevraagde attesten en medicatie kunnen pas de werkdag erna afgehaald worden: op tijd aanvragen is de boodschap!

 

Om een goede zorg te kunnen verlenen, wordt er steeds gebruik gemaakt van het volledige dossier, de inschrijving tot het Globaal Medisch Dossier is dus verplicht

 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

  BVBA Dokter Hans Stoop hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. BVBA Dokter Hans Stoop houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door BVBA Dokter Hans Stoop, Kerklei 69, 2960 Brecht en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

  Doel van de verwerking

  De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

  Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

  Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

  In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van BVBA Dokter Hans Stoop zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

  Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

  Delen van gegevens

  De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

  Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

  In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

  Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

  Uw rechten als patiënt

  U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

  Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Focus op...

Visitekaartje

Dokter Hans Stoop

Algemene geneeskunde

Praktijklocaties

Bvba Dokter Hans Stoop
Kerklei 69
2960 St-Job

tel.:  03 636 12 12

Openingsuren van het secretariaat:

MA-DI-DO-VR 7.00 - 19.00

WO                  7.00 - 13.00

 

of 24u/24u: www.afspraken.be

 


Toegang:  Parkeermogelijkheid in de buurt

e-postadres: hans.stoop1@telenet.be


zie plan

Dr. Rombouts - Huisartsenpraktijk Het Kruispunt
Handelslei 33
2960 St-Job

tel.:  03 501 46 14

Er is een samenwerkingsverband voorzien tussen mij en Dr Rombouts. Op die manier wordt er voorzien in een goede continuïteit van medische zorgen, aangezien we beiden over hetzelfde medische dossier beschikken. Bij mijn afwezigheid (vakantie, nascholing, …) kan u bij haar terecht.


zie plan


Wachtdienst apotheek

www.apotheek.be

 

0900 / 10 500Wachtdienst tandarts

www.tandarts.be/wachtdienst

 

0903 / 399 69Wachtdienst huisarts

1 / van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur & feestdagen:

WACHTPOST NOORDRAND : bij KLINA AZ, BRASSCHAAT, SPOED

(https://www.hwpnoordrand.be/)

      - vrije raadpleging, geen telefonische aanvraag nodig

      - indien verplaatsing onmogelijk: telefoonnummer 03 650 52 53 voor aanvraag huisbezoek

 

2/ tijdens de week (maandag tot donderdag) van 19 uur tot 7 uur de volgende morgen :

DOKTER VAN WACHT via het telefoonnummer 03 650 52 53

 Vakantie / vervanging

Ik ben afwezig van
07/11/2019 tot 27/11/2019

Vervanger: wachtdienst via 03 / 636 12 12

Buitenlands congresDeze site vervangt geen medische consultatie