naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start  > De Jonge Vrouw  > Uw dagelijks leven

De Jonge Vrouw

Uw dagelijks leven

Welke schildklieronderzoeken zijn er?

Welke schildklieronderzoeken zijn er?

Er zijn verschillende soorten schildklieronderzoeken waarmee schildklieraandoeningen kunnen worden opgespoord en in de gaten kunnen worden gehouden.


Hoe wordt mijn schildklier onderzocht?

Palpatie vormt de basis van het schildklieronderzoek. De schildklier is alleen voelbaar als hij niet goed functioneert.
De schildklier is een kleine beweegbare klier onder in de hals. Als hij voelbaar is, voelt u hem omhoog gaan wanneer speeksel wordt doorgeslikt (of bij het slikken).
Palpatie levert nauwkeurige informatie op over de consistentie (hard of niet), de gevoeligheid (pijnlijk of niet), de contour (regelmatig of niet) en de aanwezigheid van nodussen (bolvormig of niet).
Hiermee kunnen heel eenvoudig een groot aantal schildklieraandoeningen worden vastgesteld, zoals struma, dat overeenkomt met een groter schildkliervolume of de aanwezigheid van nodussen.

Waarom wordt er bloed afgenomen?

Door bloed af te nemen kan het percentage van de verschillende schildklierhormonen worden gemeten.
Het levert informatie op over de schildklierfunctie (produceert hij voldoende hormonen of niet?). De belangrijkste meting die gebruikt wordt om schildklieraandoeningen vast te stellen is het niveau van TSH, de hormonen die de schildklier aansturen.

  • Een normale TSH-spiegel getuigt van een gezonde functie.
  • Een hoge spiegel duidt op een vertraagde werking van de schildklier.
  • Een lagere TSH-spiegel dan normaal doet denken aan hyperfunctie van de schildklier.

De TSH-spiegel alleen levert al voldoende informatie over de schildklierfunctie, omdat hij nauwkeuriger is en in een vroeger stadium wordt verstoord dan de schildklierhormoonspiegel. Met een TSH-waarde kan ook de effectiviteit van een ingestelde behandeling worden beoordeeld.
Het beeld kan compleet worden gemaakt door de concentratie antilichamen te meten om een hypothyroïdie of hyperthyroïdie beter te klasseren, en in sommige gevallen door het meten van Thyroxine of T4.

Waarom krijg ik een echografie?

Bij deze volledig pijnloze techniek wordt een ultrasoonsensor langs de voorkant van de hals gehaald, ter hoogte van de schildklier.
De echografie levert  informatie over de vorm, het volume en de structuur van de schildklier. Ook kunnen nodussen of cysten zichtbaar worden gemaakt en kan hun volume en de inhoud ervan (vast of vloeibaar, enz.) worden beoordeeld.
Een echografie van de schildklier is een geheel pijnloos onderzoek.
De gebruikte ultrasone golven zijn risicoloos. Er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen.

Ik krijg een scintigrafie, wat is dat?

Bij dit onderzoek, dat vaak wordt toegepast bij hyperthyroïdie, wordt de schildklierfunctie bekeken. Het is een onderzoek dat gebaseerd is op het vermogen van de schildklier jodium op te nemen. Er wordt een kleine hoeveelheid radioactief jodium (of gelabeld technetium) in een ader in de elleboogholte ingespoten.
De nodussen die hormonen afscheiden hebben hiervoor jodium nodig en nemen de ingespoten radioactieve jodium op. Een speciale camera maakt deze radioactiviteit, die zich in de schildklier en/of in de nodussen centreert, zichtbaar, waardoor er een duidelijk beeld van de schildklier wordt verkregen. Het beeld kan hyperfixaties aantonen, die duiden op een overactieve schildklier, zoals het geval bij zogenaamde warme nodussen, of hypofixaties.
Het inspuiten van een dergelijke lage dosis radioactief jodium vormt geen risico voor uw lichaam, zelfs niet als u allergisch bent voor jodium. Er bestaat echter wel een contra-indicatie voor scintigrafie bij zwangere vrouwen.
Door de resultaten die met een echografie en een cytologische punctie worden bereikt, is een scintigrafie steeds minder vaak nodig voor onderzoek van nodussen. Niettemin wordt een scintigrafie in bepaalde gevallen wel voorgeschreven. Momenteel wordt dit onderzoek alleen gebruikt wanneer de TSH-spiegel laag is en men een toxische nodus wil opsporen die overactief is. Nodussen kleiner dan 9 mm zijn niet zichtbaar en het onderzoek is in dat geval niet zinvol.
Dit onderzoek wordt afgeraden bij zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens.
Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof (jodiumproduct) kunt u een warm gevoel ervaren. Het kan een allergische reactie veroorzaken.

Er wordt bij mij een punctie afgenomen, waarom?

Een punctie, of cytologische punctie, wordt afgenomen om vast te stellen of een nodus goedaardig of kwaadaardig is. Dit onderzoek wordt vaak onder echogeleide uitgevoerd om de verdachte nodus beter te kunnen lokaliseren. Tijdens de punctie worden er met behulp van een zeer dunne naald een aantal cellen rechtstreeks uit de nodus afgenomen. Het afnemen doet niet veel pijn. De afgenomen cellen worden op een glaasje uitgestreken en door een specialist in schildkliercytologie onderzocht.
Dit onderzoek is vrijwel pijnloos. De ingreep is vergelijkbaar met een bloedafname. De afname wordt uitgevoerd met behulp van een extreem dunne naald. Lokale verdoving is niet nodig.
Er bestaat geen kans op complicaties.

Om de verschillende hormoonspiegels met elkaar te kunnen vergelijken, en veranderingen in de loop der tijd te kunnen registreren, is het belangrijk om de biologische onderzoeken altijd in hetzelfde medisch onderzoekslaboratorium uit te laten voeren.

Uw arts of een lid van het medisch team kan u meer uitleg geven over het verloop van de onderzoeken. Zij kunnen ook al uw vragen beantwoorden. Aarzel niet om hen vragen te stellen of uw eventuele angst kenbaar te maken.

Bewaar de uitslagen van uw onderzoeken goed en neem ze mee tijdens uw volgende afspraak of eventuele volgende onderzoeken.

Datum van publicatie:   21-2-16
Datum van de wijziging:  29-11-11
 
 

Visitekaartje

Dokter Firas Cha'ban

Gynaecologie - Verloskunde

Meer wetenContacteer mij

TO_TRANSLATE:Related documents

Ik wil informatie over schildklieraandoeningen
Ik wil informatie over schildklieraandoeningen
De schildklier is een kleine klier die zich onder in de hals bevindt. De schildklier heeft een regulerende werking en is uw hele leven lang onmisbaar voor een goede werking van het lichaam.
Vervolg lezen
Fiche
Noodhulp en EHBO

Bij noodgevallen :

 

Spoed St. Vincentius

03/285 20 21

 

Verloskamers St. Vincentius 

03/285 21 81

 

 

 

In geval van NOOD


Deze site vervangt geen medische consultatie