naar de inhoud gaan
U bent hier:  Welkom > Zwangerschap

Zwangerschap

Focus op...

Vruchtwaterpunctie
Vruchtwaterpunctie
 Wat is invasieve prenatale diagnostiek? Door middel van een kleine ingreep, een punctie, (vlokkentest, vruchtwater- of navelstrengpunctie) wordt weefsel of vocht opgevangen (placentavlokjes, vruchtwater of bloed). Dat weefsel of vocht is afgeleid van de foetus en bevat dus dezelfde genetische informatie. Op die stalen kunnen vervolgens verschillende testen worden uitgevoerd. Wie komt in aanmerking? Deze testen zijn enkel nodig als er een verhoogd risico is tijdens de zwangerschap. Dat kan een abnormaal resultaat zijn van een echo tijdens het eerste trimester, een afwijking die vastgesteld is op een latere echografi e of een gekende erfelijke aandoening. De testen zijn ook aangewezen bij een zwangerschap op hogere leeftijd. Je kan het best met je gynaecoloog bespreken of je tot de risicogroep behoort. Vlokkentest of vruchtwaterpunctie? Bij de keuze tussen een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie speelt niet alleen de zwangerschapsduur een rol, maar ook de aard van het onderzoek. Onderzoek naar infecties (CMV, toxoplasmose,…) kan bijvoorbeeld enkel via een vruchtwaterpunctie. De keuze voor een bepaald type onderzoek kan je bespreken met de arts die je zwangerschap begeleidt. Je kan ook advies inwinnen bij een centrum voor prenatale diagnostiek. Vóór de test zal een geneticus van het centrum je vragen beantwoorden over de testen, de resultaten en de mogelijke risico’s.
Vervolg lezen
Bestand
Echo
Echo
Een ‘echografie’ of kort weg ‘echo’ is een onderzoek waarbij ultrageluidsgolven door een sonde worden uit gezonden. Deze ultra geluidsgolven worden door de lichaamweefsels teruggekaatst en door de sonde weer opgevangen. Een computer zet het ultrageluidssignaal vervolgens om in bewegende beelden op het scherm. In onderstaande folder vindt u hier meer info over terug. Bij vragen kan u steeds uw arts contacteren.
Vervolg lezen
Bestand
Zwangerschapsdiabetes
Zwangerschapsdiabetes
 De term “zwangerschapsdiabetes” betekent dat tijdens je zwangerschap abnormaal hoge bloedsuikerwaarden worden vastgesteld. Zwangerschapsdiabetes is één van de voornaamste verwikkelingen van de zwangerschap en treedt jaarlijks op bij meer dan 1 op 50 zwangere vrouwen in Vlaanderen. Sommige factoren, zoals overgewicht, leeftijd en erfelijkheid (familiale type 2 diabetes), spelen zeker een grote rol. We kunnen echter niet precies voorspellen wanneer en bij welke vrouwen zwangerschapsdiabetes zal ontstaan. Een aantal vrouwen heeft namelijk geen duidelijke risicofactoren. In deze folder vindt u meer info over zwangerschapsdiabetes, bij verdere vragen kunt u uiteraard altijd uw arts raadplegen.
Vervolg lezen
Bestand
Prenatale diagnose
Prenatale diagnose
 Door middel van een kleine ingreep, een punctie, (vlokkentest,vruchtwater- of navelstrengpunctie) wordt weefsel of vocht opgevangen (placentavlokjes, vruchtwater of bloed). Dat weefsel of vocht is afgeleid van de foetus en bevat dus dezelfde genetische informatie. Op die stalen kunnen vervolgens verschillende testen worden uitgevoerd. In deze folder vindt u er alle informatie over, bij vragen kan u uiteraard steeds uw arts contacteren
Vervolg lezen
Bestand
Keizersnede
Keizersnede
 In deze patiëntenbrochure vind je algemene informatie over een keizersnede. Wat er precies gebeurt tijdens deze ingreep, verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Deze brochure geeft je toch al een idee van wat je mag verwachten als je een keizersnede moet ondergaan. Het is belangrijk dat je zelf achter een ingreep staat. Bij een geplande ingreep heb je ruim de tijd om na te denken. Gebruik die tijd om goed te overleggen. Laat je pas opereren wanneer je voldoende weet over alle mogelijkheden om je probleem te onderzoeken of te behandelen. Daartoe dient onder andere deze patiëntenbrochure. Alle opties kun je natuurlijk ook best met de gynaecoloog, je vertrouwensarts, bespreken.
Vervolg lezen
Bestand

Visitekaartje

Dokter Homa Hosseini

Gynaecologie

Deze site vervangt geen medische consultatie