naar de inhoud gaan

Mijn preventiegids

Complicaties voorkomen

Diabetes en hartziekten

Diabetes en hartziekten

Diabetes verhoogt het risico voor cardiovasculaire ziekten met een factor 2 tot 4. De preventie ervan bestaat uit een goede controle van het suikergehalte in het bloed, maar berust ook op andere factoren zoals uw bloeddruk, uw cholesterol- en triglyceridengehalte, uw levensstijl, die allemaal van groot belang zijn.


Hoe ontstaan hartziekten?

De belangrijkste oorzaak van hartziekten is atherosclerose. Dit is een verstopping van de bloedvaten door de afzetting van vet (of atheroomplaques). Dit wordt vooral veroorzaakt door te hoge slechte cholesterol (LDL). Naarmate het bloedvat dichtslibt, wordt het orgaan of de spier die het van bloed voorziet, minder bevloeid.

Bij vernauwing van de bloedvaten van het hart, kan dit leiden tot angina pectoris (pijn op de borst bij inspanningen) of een hartaanval.

Bij verstopping van een bloedvat in de hersenen, kan dit tot een herseninfarct leiden. Dit veroorzaakt verlies van spraak of zicht in een oog, verlamming van een lidmaat of de helft van het lichaam gedurende enkele minuten of gedurende een langere tijd.

 

Wat zijn de oorzaken van ehartaandoeningen?

 Hartaandoeningen door atherosclerose zijn frequent en kunnen  de hele bevolking treffen. In geval van diabetes is het risico hoger door het teveel aan suiker in het bloed, vaak gecombineerd met andere risicofactoren zoals verhoogd cholesterolen triglyceridengehalte. Het is dus belangrijk uw bloedspiegels in de gaten te houden.

 

Hoe kan ik het risico verlagen?

U kunt het risico voor hartziekten gevoelig verlagen door er een gezonde levensstijl op na te houden.

Let op uw voeding: beperk verzadigde vetten  (voornamelijk vetten van dierlijke oorsprong)  omdat die bijdragen tot een toename van het slechte cholesterol (LDL). Eet elke dag fruit en groenten en eet minder zout.

Doe elke dag aan lichaamsbeweging, zoveel u kunt.

Houd uw gewicht onder controle.

Stop met roken.

 

Wat moet ik in de gaten houden?

Controleer uw bloeddruk. Uw bloeddruk stijgt met de leeftijd en varieert naargelang uw  gemoedstoestand en lichaamsbeweging. Indien u beschikt over een eigen bloeddrukmeter moet u er rekening mee houden dat u een rustig moment moet uitkiezen om uw bloeddruk te meten. Als diabetespatiënt moet uw bloeddruk lager zijn dan 13/8.,  Deze streefwaarde ligt lager dan voor de algemene bevolking.

Controleer uw cholesterol- en triglyceridengehalte. Het gehalte slechte cholesterol (of LDL) die atheroomplaques vormt, moet steeds lager zijn dan 115mg/dl, of zelfs 100mg/dl indien u een hoog cardiovasculair risico loopt. Het gehalte goede cholesterol (HDL), dat beschermt tegen cardiovasculaire ziekten door de bloedvaten te reinigen, moet hoger zijn dan 40mg/dl. Lichaamsbeweging doet het goede cholesterol stijgen. Triglyceriden zijn vetstoffen die in het bloed circuleren. Hun gehalte mag niet hoger zijn dan 150mg/dl. De beperking van suiker en alcohol doet het gehalte triglyceriden dalen.

Bepaalde geneesmiddelen (zoals aspirine) verkleinen het risico voor  trombosen van de bloedvaten. Uw arts beslist of het nodig is deze producten in te nemen.

Onder controle
Vergeet niet om driemaandelijks uw arts te raadplegen om uw bloeddruk en gewicht te laten controleren, uw medicatie te laten voorschrijven, de nodige onderzoeken te plannen en eventuele problemen bij het volgen van uw behandeling te bespreken.
Raadpleeg de huisarts of uw cardioloog één keer per jaar voor een cardiovasculaire opvolging en om een elektrocardiogram te laten uitvoeren.
Verhoogd suikergehalte, sedentair leven, arteriële hypertensie en te veel vet in het bloed zijn risicofactoren die u onder controle kunt brengen.

Datum van publicatie:   8-9-10
 
 

Visitekaartje

Dokter André Jacobs

Algemene geneeskunde

TO_TRANSLATE:Related documents

Wat betekent mijn HbA1c-gehalte
Wat betekent mijn HbA1c-gehalte
Het HbA1c-gehalte is een maat voor de globale bloedsuikerregelingbij diabetes. De bepaling van het HbA1cgehalte, die wordt uitgevoerd via een gewone bloedname (niet nuchter), geeft een beeld van de controle van uw diabetes gedurende de voorbije 2 of 3 maanden. Op basis hiervan kan uw behandeling indien nodig worden aangepast.
Vervolg lezen
Fiche

Deze site vervangt geen medische consultatie