naar de inhoud gaan

Mijn medische gids

De medische opvolging

Wat betekent mijn HbA1c-gehalte

Wat betekent mijn HbA1c-gehalte

Het HbA1c-gehalte is een maat voor de globale bloedsuikerregelingbij diabetes. De bepaling van het HbA1cgehalte, die wordt uitgevoerd via een gewone bloedname (niet nuchter), geeft een beeld van de controle van uw diabetes gedurende de voorbije 2 of 3 maanden. Op basis hiervan kan uw behandeling indien nodig worden aangepast.


Wat is HbA1c?

Dit is de hoeveelheid geglycosyleerd hemoglobine.

Enkele eenvoudige begrippen uit de fysiologie:

In het bloed transporteren de rode bloedlichaampjes die hemoglobine bevatten, de zuurstof naar de organen.

De levensduur van een rode bloedlichaampje bedraagt ongeveer 3 maanden.

Het hemoglobine fixeert ook de glucose die in het bloed circuleert. Daarom spreekt men van geglycosyleerde hemoglobine.

Iemand zonder diabetes heeft ook suiker in het bloed, die zich vastzet op het hemoglobine van zijn rode bloedlichaampjes.

Iemand met diabetes heeft echter een hoger bloedsuikergehalte en heeft daarom een hoger HbA1c-gehalte.

Indien de bloedsuikerspiegel wordt verlaagd door de behandeling, krijgt het HbA1c-gehalte opnieuw een normale waarde.

Hoe kan ik mijn HbA1c-gehalte weten?

Een gewone bloedname volstaat.

Dit is mogelijk via een bloedname in de ader (in het laboratorium) of via capillair bloed (met een vingerprik tijdens de raadpleging).

Deze bepaling moet om de 3 tot 4 maanden worden uitgevoerd.

Waar dient deze HbA1cbepaling voor?

Dit is een maat voor de globale bloedsuikerregeling van uw diabetes gedurende de voorbije 3 maanden. Hoe hoger het HbA1c, hoe slechter de diabetes onder controle is en hoe hoger uw risico voor complicaties. (zie tabel).

Er werd aangetoond dat telkens wanneer uw HbA1c-gehalte met 1% daalt, u het risico voor complicaties van diabetes met 10 tot 30% vermindert.

Wat is het doel van uwbehandeling?

Het HbA1c-gehalte moet lager zijn dan 6,5%.

Image002

Image003

Met welk gemiddeld suikergehalte in het bloed komt uw HbA1c-gehalte overeen (%)? Elke verhoging van 1% van het HbA1c komt overeen met een verhoging van de gemiddelde glycemie van 35mg/dl.

Datum van publicatie:   23-3-10
 
 

Visitekaartje

Dokter André Jacobs

Algemene geneeskunde

TO_TRANSLATE:Related documents

Diabetes en hartziekten
Diabetes en hartziekten
Diabetes verhoogt het risico voor cardiovasculaire ziekten met een factor 2 tot 4. De preventie ervan bestaat uit een goede controle van het suikergehalte in het bloed, maar berust ook op andere factoren zoals uw bloeddruk, uw cholesterol- en triglyceridengehalte, uw levensstijl, die allemaal van groot belang zijn.
Vervolg lezen
Fiche

Deze site vervangt geen medische consultatie