naar de inhoud gaan

Mijn medische gids

De medische opvolging

Dagelijks leven na een herseninfarct (CVA)

Dagelijks leven na een herseninfarct (CVA)

Cerebrovasculaire accidenten (beroertes) kunnen uiteenlopende gevolgen hebben, afhankelijk van de ernst en het gebied van de hersenen dat werd aangetast. De komende maanden is het de bedoeling om in de mate van het mogelijke uw vroegere levensstijl terug op te nemen. Soms is een planning nodig.


Ik moet revalideren, hoe gaat dit in zijn werk?

Revalidatie heeft als doel om zo goed mogelijk te herstellen: vermogen om te lopen, objecten op te tillen, te praten, enz. Deze therapie moet zo snel mogelijk worden gestart na het CVA (cerebrovasculair accident). De duur is afhankelijkheid van de ernst van het CVA en uw herstellend vermogen. De revalidatie kan enkele maanden tot meerdere jaren duren.

Wie zal zich bezighouden met mijn revalidatie?

Bij de revalidatie wordt een beroep gedaan op verschillende mensen afhankelijk van de opgelopen handicap:

 • De revalidatie arts stelt het revalidatieprogramma op en volgt de evolutie, in samenwerking met de andere artsen.
 • De kinesist laat u specifieke lichamelijke oefeningen doen die tot doel hebben een bepaalde spier te oefenen.
 • De ergotherapeut helpt u bij het aanpassen van het dagelijkse leven: handmatige activiteiten, spelen, gebaren, vermogen om te schrijven, geheugen, enz.
 • De logopedist helpt u bij het communiceren met gebaren, schrift en spraak.

Ik moet mijn huis opnieuw inrichten. Zijn er specifieke aanbevelingen?

Wanneer u moeite heeft met stappen of rechtop staan:

 • Denk aan het plaatsen van steunen om u te helpen om uit bad of uit bed te komen of om van het toilet af te komen.
 • Laat steunpunten (een eenvoudige handgreep voldoet) installeren op plaatsen met opstapjes.
 • Neem uw douche zittend op een kunststof stoel.
 • Neem de tapijten weg waarover u zou kunnen vallen.
 • Plaats de meubels zodanig dat ze niet in de weg staan, maar dat ze kunnen dienen als steun.

 

Wanneer u in een rolstoel zit:

 • Laat de deuren weghalen en herschik de meubels die in de weg kunnen staan.
 • Zorg dat uw bed op dezelfde hoogte komt te staan als uw rolstoel. Laat het bed zo nodig verhogen.
 • Denk eraan veelgebruikte objecten van hoge planken te halen, zodat u ze direct kunt pakken.

 

 

Men raadt me aan om naar een psycholoog te gaan. Waarom?

Een CVA is soms een moeilijke gebeurtenis, zowel voor de patiënt als voor de omgeving.

De psycholoog is er om te luisteren, te adviseren en gerust te stellen.

Kan ik mijn werk snel hervatten?

Werk is een bron van vermoeidheid en stress. Het hervatten van uw professionele activiteit kan gebeuren als u volledig bent hersteld van uw CVA, zowel op lichamelijk als psychisch vlak.

Als uw werk lichamelijke inspanningen vereist of veel stress met zich meebrengt, is het belangrijk om aan de bedrijfsarts te vragen of uw functie aangepast kan worden, de werktijden veranderd kunnen worden, u naar een andere afdeling in het bedrijf kan overgeplaatst worden, enz.

De gevolgen van het CVA verhinderen me om weer te gaan werken. Word ik beschouwd als invalide?

Als u jonger bent dan 60 jaar en uw werkvermogen met 2/3 is afgenomen, kunt u beschouwd worden als invalide. Er bestaan verschillende categorieën van invaliditeit, waardoor u deeltijds kunt gaan werken of met pensioen moet gaan. De verschillende mogelijkheden zullen aan u worden voorgesteld door de bedrijfsarts op basis van uw gezondheidstoestand en uw bereidheid om te werken

Na een CVA kan het lang duren eer u weer een normaal leven kunt leiden. Zowel uw leven als uw woning moeten worden aangepast. Het is niet altijd mogelijk om weer te gaan werken. Dit vereist de goedkeuring van uw arts en die van de bedrijfsarts.

Er bestaan hulpmiddelen als u uw functie niet voor 100% meer kunt uitoefenen. Informeer u bij uw sociaal verzekeringsfonds of bij uw bedrijfsarts.

Datum van publicatie:   11-9-09
 
 

Visitekaartje

Dokter André Jacobs

Algemene geneeskunde


Deze site vervangt geen medische consultatie