naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start  > borstkliniek  > Ziekte en werk

borstkliniek

Ziekte en werk

weer gaan werken na kanker: wat moet ik weten?

weer gaan werken na kanker: wat moet ik weten?

Om het hervatten van het werk in de best mogelijke omstandigheden te organiseren, moet dit worden voorbereid in samenwerking met uw oncoloog, uw huisarts, uw adviesarts voor de sociale zekerheid en uw arbeidsgeneesheer.


Wanneer kan ik weer gaan werken?

U kunt weer gaan werken wanneer u dat wenst, na of tijdens uw behandeling en wanneer uw gezondheid dat toelaat.

Hoe moet ik me voorbereiden om het werk te hervatten?

De bedrijfsarts regelt een eerste facultatieve (maar wel aanbevolen) consultatie voordat u weer gaat werken. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar uw gezondheidstoestand, evenals de eventuele gevolgen door uw ziekte,de ondergane behandelingen en uw motivatie. Dit medisch onderzoek helpt om te bepalen of u uw functie kunt hervatten of dat er bepaalde wijzigingen vereist zijn.

Wanneer een wijziging nodig is, kan de bedrijfsarts contact opnemen met uw werkgever om een oplossing te zoeken die voor beiden goed is. Dit overleg vindt alleen plaats als u dat wenst en de medische geheimhoudingsplicht wordt strikt nageleefd.

Wie beslist over eventuele wijzigingen in de werktijden?

Zodra uw zwaarste behandelingen achter de rug zijn, kan er in overleg een werkhervatting worden voorzien. Slechts na overleg tussen alle partijen (uw oncoloog of huisarts, de adviserende arts van de ziekteverzekering en de werkgever) kan een (deeltijdse) werkhervatting worden voorzien.

De totale duur van de deeltijdse werkhervatting kan variëren: vraag hiernaar bij uw eigen ziekenfonds.

Wat zijn de financiële gevolgen als ik weer ga werken?

Met een deeltijdse werkhervatting kunt u een dagelijkse ziekte-uitkering bovenop uw deeltijds salaris blijven ontvangen.

Hoe verloopt de werkhervatting?

Als u weer aan de slag gaat, is een nieuw medisch onderzoek verplicht, ten laatste een week na de werkhervatting. Tijdens dit bezoek evalueert men of uw functie aangepast is aan uw gezondheidstoestand.

Indien niet, kunnen uw werktijden en uw functie worden aangepast in samenspraak met de bedrijfsarts en de adviserende arts van uw ziekenfonds.

Wie begeleidt mij bij het hervatten van mijn baan?

De bedrijfsarts kan voorstellen om u met regelmatige controles van dichtbij te volgen.

Hij/zij kan u in contact brengen met een maatschappelijk werker of psycholoog, zodat u weer de draad kunt oppakken in het arbeidscircuit of om een nieuwe beroepsplanning te maken.

Indien, aan de hand van twee medische onderzoeken met een interval van 2 weken, de bedrijfsarts van mening is dat uw functie niet langer geschikt is, kan hij/zij een arbeidsongeschiktheidsverklaring afgeven. Deze beslissing is steeds in samenspraak met u om uw professionele carrière niet in gevaar te brengen. De arbeidsongeschiktheidsverklaring wordt slechts als laatste redmiddel gebruikt.

Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt verklaard word?

U kunt uw CAO inkijken en contact opnemen met de afdeling personeelszaken van uw bedrijf die u advies kan geven en u kan helpen bij de te nemen beslissingen.

Het bedrijf kan voorzien in arbeidsbemiddeling:

  • De arbeidsongeschiktheidsverklaring gaat gepaard met voorstellen om de functie aan te passen, zodat de werknemer zijn baan en kwalificaties behoudt. Het bedrijf kan u ook verplichten tot herscholing in een centrum voor arbeidsbemiddeling.

De werkgever is verplicht om de mogelijkheden van bemiddeling zo dicht mogelijk bij de eerder bekleedde functie te zoeken, uitgaande van een gelijkwaardig salaris, met financiële maatregelen in geval van bemiddelingsfases.

Bij een gerechtvaardigd onvermogen tot bemiddeling, zijn er specifieke ontslagvergoedingen voorzien.

  • Wanneer de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hoger dan 10% is, kan er een statuut voor gehandicapte werknemer worden uitgereikt. Het is belangrijk om eraan te herinneren dat er een verplichting is tot tewerkstelling van gehandicapte werknemers.

 

Bemiddeling buiten het bedrijf:

  • Dit is voorzien wanneer de werknemer geen interne bemiddeling kan bewerkstelligen en er een ontslag op grond van medische arbeidsongeschiktheid is aangekondigd.
  • De ex-werknemer is nu verplicht om zich bij het arbeidsbureau (RVA) als werkzoekende in te schrijven
  • Er wordt een bekwaamheidstest, een beoordeling van de opleiding en psychotechnische onderzoeken afgenomen om een voorstel voor een nieuwe beroepsopleiding op te maken.

 

De modaliteiten om weer te gaan werken (voltijds of deeltijds) zijn afhankelijk van uw sociaal verzekeringsfonds. Het deeltijds hervatten van uw baan, vereist de goedkeuring van de adviserend arts en de werkgever.

Datum van publicatie:   11-9-09
 
 

Visitekaartje

Dokter Philip Vanparijs

gynaecoloog, verloskundige, oncologisch chirurg

Meer weten

TO_TRANSLATE:Related documents

Hoe ontwikkelt een kankergezwel zich?
Hoe ontwikkelt een kankergezwel zich?
Een kankergezwel wordt veroorzaakt door de ontregeling van bepaalde cellen, die zich opongecontroleerde wijze beginnen te vermenigvuldigen.
Vervolg lezen
Fiche

Deze site vervangt geen medische consultatie