naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start  > Mijn medische gids  > De behandelingen

Mijn medische gids

De behandelingen

infobrochure corticoïden (Medrol, Prednison, Prednisolone)

infobrochure corticoïden (Medrol, Prednison, Prednisolone)

 en wat met die cortisone..soms wordt in overleg met behandelend arts gestart met cortsione (medrol, prednisone of prednisolone)...evenwel bestaat er veel onduidelijkheid en is het een woord die vaak angst inboezemt...


Infobrochure cotisone of corticoïden.

 

In overleg met uw behandelende arts werd besloten om cortisone of corticoïden (medrol, prednisone, prednisolone, …) op te starten.  Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

 

 

Werking?

 

Cortisone of corticoïden worden door het lichaam op natuurlijke wijze geproduceerd door de bijnieren en als medicijn opgestart omwille van hun snelwerkende pijn- en ontstekingsremmend effect bij bepaalde reumatische aandoeningen.  De reden voor het gebruik kan heel uitéénlopend zijn:

-Ondersteunende behandeling in afwachting van de werking van de traagwerkende basismedicatie of bij nevenwerkingen ervan, bij onvoldoende ziekte-controle of opflakkering van de aandoening.

-Onderhoudsbehandeling met langdurig gebruik van een veelal lage dosis cortisone om opflakkering van ontsteking te voorkomen.

-Combinatiebehandeling bij Reumatoïde Artritis met opstarten van cortisone aan een vrij hoge dosis om de ziekte snel “in de kiem te kunnen smoren” en een doeltreffende controle van de klachten te bekomen in afwachting van het effekt van de traagwerkende basismedicatie.  Dit gebeurt aan de hand van een afbouwschema.

-Eénmalige of herhaalde behandeling d.m.v. een lokale inspuiting van een ontstoken gewricht of peesschede.

 

 

Toediening?

 

 

Cortisone kan per-oraal of d.m.v. tabletten via de mond ingenomen worden.  Het wordt aangeraden om de tabletten ’s morgens in te nemen.

Cortisone kan ook intra-veneus of via de bloedbaan toegediend worden, intr-articulair of d.m.v. een inspuiting in een gewricht of peesschede, en tenslotte intra-musculair of d.m.v. een inspuiting in de bilspier.

De toegediende dagelijkse dosis is afhankelijk van het beoogde doel en de toedieningswijze van het produkt.

-Indien via de mond ingenomen, is het belangrijk om cortisone dagelijks in te nemen en het gebruik niet plots stop te zetten maar dit te doen aan de hand van een afbouwschema.

-Indien intra-veneus toegediend zal men na de intra-veneuze toediening overgaan op een schema van cortisone die verder moet ingenomen worden via de mond en dan geldt de bovenstaande opmerking.

-Indien intra-musculair of intra-articulair toegediend, hoeft men niet noodzakelijk de toediening van cortisone per-oraal verder te zetten.

 

 

Bijwerkingen?

 

Bijwerkingen treden vooral op als cortisone in hoge dosering wordt gebruikt en bij langdurig gebruik.  STOP NOOIT VAN DE EEN OP DE ANDERE DAG MET CORTISONE!!  Als u cortisone gebruikt, produceren de bijnieren namelijk minder glucocorticoïden.  Zolang u cortisone gebruikt is dat geen probleem.  Als u echter plotseling stopt met cortisone ontstaat een tekort aan glucocrticoïden omdat de bijnieren niet zo snel kunnen herstarten met de eigen productie.  Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.  De reumatoloog bespreekt daarom een afbouwschema met u.

 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

-Maagdarmklachten.

-Door gebruik van cortisone kan het lichaam vocht vasthouden.  U kunt één tot twee kilo aankomen.  Cortisone stimuleert bovendien de eetlust, probeer hier niet teveel aan toe te geven.

-Verhoging van de bloeddruk.

-Botontkalking (osteoporose).

-Suikerziekte (diabetes).

-Verhoogde kans op infecties.  Verschijnselen van infecties zijn bv. Koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten.

-Dunne, soms glimmende huid met onderhuidse bloeduitstortingen (blauwe plekken).

-Wondjes genezen soms langzamer.

-Een onrustig of gejaagd gevoel (vooral bij hoge doseringen).

 

Om de bijwerkingen in een vroegtijdig stadium te ontdekken laat uw reumatoloog of de verpleegkundig reumaconsulent regelmatig uw bloed en urine onderzoeken.

 

 

Aandachtspunten?

-U mag nooit plots stoppen met de inname van cortisone, maar doe dit aan de hand van een afbouwschema.  Zo kunnen mogelijke ontwenningsreacties van uw lichaam vermeden worden.

-Indien u zwanger bent of wilt worden, wordt bij voorkeur het gebruik van medicatie vermeden.  In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om uw aandoening ook tijdens de zwangerschap goed te controleren en is cortisone relatief veilig in gebruik, uiteraard dosis-afhankelijk en steeds in samenspraak van uw arts.

-Cortisone kan de gevoeligheid voor infecties beïvloeden.  Indien u te maken heeft met algemeen onwel zijn, koorts, een schimmelinfectie, wondproblemen, … neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.  Er is eventueel een dosisaanpassing nodig.

-Op oudere leeftijd (>60j) of bij vrouwen in de menopauze wordt voorgesteld om extra calcium/vit.D-supplementen te geven ter preventie van osteoporose.  Bij langdurig gebruik is het ook raadzaam om minstens éénmaal een botmeting  te laten uitvoeren om het risico op osteoporose (of botontkalking) in te schatten en zo nodig met aangepaste medicatie te behandelen.

-Indien u cortisone neemt is er geen bezwaar tegen de griepprik.

-Indien u suikerziekte heeft, bij voorkomen ervan in de familie of op oudere leeftijd, is het raadzaam om tijdens uw behandeling uw suikerspiegel regelmatig te laten controleren.

-Indien u een chirurgische ingreep moet ondergaan is het belangrijk dat u het gebruik ervan vermeld aan de anesthesist, er wordt vaak een aangepast schema voorzien.

-Indien u problemen heeft met de bloeddruk of last heeft van enkele van hierboven vermelde nevenwerkingen, is het belangrijk om eerst met uw arts te overleggen vooraleer af te bouwen of te stoppen met de inname van cortisone.

 

 

 

Aangemaakt door:  Dienst Reumatologie

Datum van publicatie:   20-12-10
Datum van de wijziging:  26-12-11
 
 
Deze site vervangt geen medische consultatie